Meny Lukk

Symboler Universell Hvit Tids Healing


Helbredelse med ubetinget kjærlighet

            

De Gyldne Riddernes Beskyttelsessymboler

Den øverste delen står for energien til den Tredje Dråpen.
Den andre delen står for den Tredje Dråpen.
Den tredje delen står for alle de positive ideer og tanker som skal spres i Lyset
Den fjerde delen står for gudskraften og dens energier.
Den femte delen er de Tre Dråpene til de Gyldne Ridderne.
Til slutt har vi livsenergien som kommer inn fra Bortom..

Den Nye Jorden


Alliansens Beskyttelses symbol:
Symbolet står for beskyttelse innenfor Alliansen for det Gode og det nye Lyset. Det kan bli brukt slik som det er, eller sett inn en persons navn eller foto i den lille ringen i midten.
Ved å gjøre det, sender du beskyttelseshealing til den personen.
Det beskytter mot dem som er utenfor Alliansen,
det betyr ondskap i alle sine former, fysisk og ikke-fysisk, følelser, personer og energier, osv.
(Ondskapen trenger ikke å ha noen form.)

Den Gyldne Bevegelsen
Disse fire symbolene kombinert representerer
den Gyldne Bevegelsen slik den blir lært ut på
grunnkurset i Universell Hvit Tids Healing.

Esé
I Universell Hvit Tids Healing representer dette
symbolet den høyeste form for Kjærlighet.
Det kan bli brukt på forskjellige måter.
Bruk det under healing for å få ekstra kraft og Kjærlighet.
Legg det inn (f.eks. ved visualisering) i noen som trenger litt kjærlighet og støtte.

Forbundets Beskyttelsessymboler
Universet består av billioner av melkeveier og utallige planeter.
En stor del av disse planetene er med i et forbund, en allianse av kjærlighet som forbinder praktisk talt alle vesener i universet.

Hvis du vil beskytte deg mot negative energier så kan du bruke disse beskyttelsessymbolene fra Forbundet.
De beskytter deg mot negative energier og vil gjenopprette balansen i livet ditt.

Du kan skrive ut disse symbolene og bruke dem slik du ønsker. Du kan bære dem med deg, legge dem under sengen eller henge dem på ytterdøren. Bruk dem når du opplever følelsesmessig turbulens eller hvis barnet ditt har vansker med å sove selv om det ikke er noen åpenbar grunn til det. Du finner best ut selv hvordan du vil anvende symbolene.
(Ps: ikke plasser symbolene bak noe rødt. Fargen rød skjermer/blokkerer frekvensen til symbolene!)

Ling Oaou:
beskytter mot alle negative fysiske krefter.

Tzitzan:
beskytter deg mot negative spirituelle krefter. (ånder ol.)
Dette symbolet kan bli brukt i både farger og svart/hvitt.

1. Den røde sirkelen representerer opprinnelsen til det Høyeste Lyset.
2. De Svarte flekkene er de nærmeste planetene i forhold til opprinnelsen til det Høyeste Lyset.
3. Trianglet representerer kunnskap.
4. De to linjene symboliserer en åpning.
5. Sirkelen sørger for at åpningen forblir lukket.
Disse elementene sammen i et symbol betyr at
veien til Lyset forblir lukket for alle negative energier!

Ji Nao:
Med dette symbolet kan du danne beskyttelse mot
negative krefter, både fysiske og ikke-fysiske.
Ringen symboliserer «Helheten».
Den røde pyramiden står for «Kunnskap».
Det svarte og hvite trianglet betyr at man kan balansere lys og mørke.
At man kan forstå mørket, og stå midt i mørket,
uten å bli skadet eller påvirket av det.
Den øvre røde linjen står for «Styrke».
Den nedre røde linjen står for «Kraft» og støtter Styrken.

Utomjordiske tegn
Vi vil gjøre tilgjengelige noen av de kraftfulle og vakre utomjordiske tegnene som hører den nye tidsalderen til.
Nyt skjønnheten og kjenn styrken.
Disse representerer ikke bare lyset,
men også den kraften som kommer når motsettningen
mellom lys og mørke er opphørt.
Denne kraften er ikke en blanding av begge.
Dette er noe helt annet som aldri før er vist her på jorden.
Sann Kjærlighet.


Forventning og forhåpning (kvinnelig tanke), «fødselen av tankenes tanke»


Kvinnelig & Mannlig i samspill i en ny verden.


Stråler av Gud. Guds befestelse i tanken.


«DEN NYE TIDENS LYS» eller «Det nye lyset». Ulike lyskvalitéer i samspill.


Fullkommen balanse for en ny tid som befinner seg i «gynging», forståelse og innsikt i det nye.


Den nye tanken, håpet, framsteget i en ny tid.


«Vår vei». Vår klattring mot fullkommenhetens speil som får oss til å se tillbake og igjen lære.

lys
Symbol for Lys

Bruk alle disse symbolene med respekt, ærbødighet og kjærlighet!