Meny Lukk

Vad är en Supreme Teacher?

En Supreme Teacher är huvudansvarig för Universell Vit Tids Healing och spridandet av Kunskap om Vit Tid, dels i landet de kommer ifrån, men även ett specifikt större område, som de tilldelats att arbeta med. De följer alltid den Universella Vit Tids Healingens filosofi, samt står under Departementet för Universell Vit Tids Healing på Jorden.

När en Huvudlärare har ett land att arbeta med, har alltså Supreme Teacher’n ett mycket större arbetsområde. En Supreme Teacher kan även utbilda Huvudlärare, men i första hand utbildar de Assisterande Huvudlärare och Highteacher’s, samt Ordinarie Lärare och vanliga elever. Oftast är Supreme Teacher’n själv Huvudlärare för sitt land.

Supreme Teacher-utbildningen är en mycket värdig och hög utbildning, att bli utvald till detta mycket unikt eftersom det endast finns några få på Jorden med denna utbildning. Utbildningen är mycket lång och grundlig och kan fortgå livet ut, om man så önskar. Utbildningen handlar om mycket mer än Universell Vit Tids Healing eftersom Vit Tid är det totala begreppet. Supreme Teacher’n har insikt om den Vita Tidens ursprung från Bortom och en stor mängd andra användningsområden än bara healing.

Supreme Teacher förstår alla steg från Strålen i Bortom, Källan i den Blå Skapelsen och ned till den enskilda individens koppling till healingen.

Supreme Teacher bär även en egen Mästarstråle från Bortom’s och dess Original Vit Tids Stråle. De bär en Mästarkraft, och kan därmed räkna sig till den Universella Vit Tids Healingens Mästare. Med denna bakgrund står Supreme Teacher’n över alla andra Lärare, på alla nivåer av Universell Vit Tids Healing. Supreme Teacher’n sammanställer, samlar även på sig och ger ut all ny information och kunskap som alla Lärare på alla nivåer bör ha.